Услуги |September 10, 2015

Тимски коучинг

Momentis организира тимски коучинг работилници на актуелни теми кои произлегуваат од полето на личниот и професионалниот развој. Истите имаат за цел да обединат поединци со заеднички интереси и исти или слични цели.

Предноста на тимските работилници е во синергијата и ентузијазмот на групата кои воспоставуваат позитивна и конструктивна атмосферата на учење и надоградување.

Формат: Еднодневни работилници кои може да се организираат во рамки на компанија/организација или да бидат од отворен карактер.