Професионална обука „Менаџер како коуч“ 8 и 9 јуни

 

Емисијата ПРОФИТ со одличен осврт на темата “Автентично женско лидерство” – редовна обука во портфолиото на Моментис.

https://www.youtube.com/watch?v=QeclF9u50lA https://www.youtube.com/watch?v=vHAS9UmP1C8

II серијал професионална обука „Менаџер како коуч“ 11 и 12 мај

Моментис со гордост Ви ...

„Автентично женско лидерство“ 26 април II циклус

Поради уникатниот пристап со кој беше обработена темата „Автентично женско лидерство“  и позитивните искуства на посетителите на првата обука, во чиј фокус беше адресирањето на...

Newsletter април ’16 – споделуваме со вас

Моментис споделува со вас дел од проектите кои успешно ги реализираше во изминатиот период. Истовремено ги најавуваме претстојните обуки и настани за кои може подетално да се информирате. ...