Од предавањето на тема: “Менаџер како коуч”

Од предавањето на тема: "Менаџер како коуч" кое се одржа во Стопанската комора на Македонија на 12.11.2015, кое воедно е и најава за тренингот кој ќе се одржи на 2 и 3 декември.

Промотивен настан Менаџер како коуч

Промотивен настан и предавање во организација на Momentis coaching & development на тема: МЕНАЏЕР КАКО КОУЧ - Потребата и придобивките од транзицијата на класичен менаџер во менаџер како коуч....

HR experience and Innovation – 7 Меѓународна HR конференција и HR EXPO

Настан во организација на Македонската асоцијација за ЧР и Momentis, на тема: Организациска коучинг култура.

Голем број на професионалци од полето на Менаџмент со Човечки Ресурси и заинтересирани од други деловни полиња, беа присутни на успешениот настан во организација на Македонската асоцијација за ЧР и...

Моментис и МAЧР ве покануваат на HR Caffe & Networking

file-p...</p>

  						 <a href=