Новости |May 5, 2016

Емисијата ПРОФИТ со одличен осврт на темата “Автентично женско лидерство” – редовна обука во портфолиото на Моментис.