Новости |May 19, 2016

Професионална обука „Менаџер како коуч“ 8 и 9 јуни

 

Професионална обука „Менаџер како коуч“ која ќе се одржи на 8 и 9 јуни, во Хотел Сити Парк.

 „Менаџер како коуч“ претставува обука за новата генерација на менаџери, раководители на сектори, сопственици на претпријатија кои чувствуваат потреба за подобрување на својата ефективност и влијание во компанијата.

 Обуката нуди уникатна можност за усвојување на:

 – Нов сет на менаџерски знаења и вештини

– Поефективно справување со комплексноста на работните обврски

– Воспоставување на современ менаџерски стил кој ќе наметне влијание

– Подобрување на комуникацијата во тимот

– Градење на доверба

– Зголемување на нивото на работна ангажираност

– Поставување на јасни цели и воспоставување на одговорност за нивно извршување

– Зголемување на личната самодоверба и сатисфакција

 Дополнително следува:

 – Follow up коучинг сесија за сите учесници на обуката

– Сертификат за завршена обука

Краен рок за пријави до 3 јуни.

Цена за дводневен тренинг: 9.900 денари.

Повеќе информации на:

072 700 553  |  071 314 112

katerina.k@momentis.mk

aleksandra@momentis.mk