Новости |April 4, 2016

Newsletter април ’16 – споделуваме со вас

Моментис споделува со вас дел од проектите кои успешно ги реализираше во изминатиот период. Истовремено ги најавуваме претстојните обуки и настани за кои може подетално да се информирате.

1 2