Коучинг – Методологија која го освојува светот

Верувам сте слушнале како во Вашето опкружување се говорело за “коучинг” како нечие туѓо искуство, некаде далеку од тука. Можеби сте го сретнале поимот сосема случајно во некое од изданијата на For...